ÇOCUK İZLEM PROGRAMI
İSTANBUL AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUK HİZMETLERİ ŞUBESİ


ÇOCUK İZLEM PROGRAMI PROJESİ


PROJE TANIMIİstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün kayıtlarına göre ilimizde Çocuk Destek Merkezleri, Yetiştirme Yurtları, Çocuk Evleri, Çocuk Yuvaları ve Sevgi Evlerinde devlet himayesi altında bulunan ve yaşları 0- 18 yaş arasında değişen toplam 1930 çocuk ve gencimiz mevcuttur.

Kırılganlıkları en yüksek olan dezavantajlı gruplardan birini de çocuklar oluştururken yasalara göre 0-18 yaş arası olan kişiler çocuktur. Türkiye’nin %30’u çocuk, İstanbul’daki çocuk sayısı 3.859.066, oranı ise %27,9’dur. İstanbul’da 0-18 yaş arası eğitime kayıtlı öğrenci sayısı 2.997.547’dir. ( 2014-2023 Bölge Planı bkz. Her Yaş İçin Yüksek Standartlarda ve Yaratıcı Eğitim). Çocukların dezavantajlılık durumunu gösteren yoksulluk oranlarına bakıldığında 2009 TÜİK Yoksulluk Araştırmasına göre kentlerde 15 yaşından küçük fertlerin %13,7’si yoksuldur.

Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Şubesinin İstanbul İli kapsamında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu tedbir kararları yürütme erkiyle ilgili olan kurumlarıyla çalışmasında koordinasyonun güçlendirilmesi, geliştirilmesi önem arz etmektedir. Çünkü çocuklar hakkında verilen tedbir kararlarından; danışmanlık tedbiri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler, bakım tedbiri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sağlık tedbiri Sağlık Bakanlığı, eğitim tedbiri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Mahkemelerin çocuğun tedbir kararı alınmasıyla ya da tedbir kararının alınmasında geçen sürede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu döngüde uzman raporunun hazırlanması kaynağını sağladığından yürütücü önemli bir ortak paydayı oluşturmaktadır. Mahkemeye sunulan uzman görüş raporu sonucunda karara bağlanan hüküm işlemlerinden sorumlu olan kurumlar çocuğun tedbir kararınca iş ve işlemleri başlatmak, sürdürmekte yükümlü olmaktadır.

İl Müdürlüğümüzce bakım kararı alınıp kuruluşlarımızda koruma altına alınan çocukların sorumluluğu bazı vakalarda bakım, sağlık, eğitim vb. gibi çoklu tedbirlerle pekiştiğinde ilgili şube diğer tedbirlerden sorumlu olan ilgili kurumlarla koordineli, etkin, açık iletişim, verimli, hızlı ve takip odaklı çalışmayı çocuğun yararı için gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Şubesinde verilen tüm iş ve işlemlerin, hizmetlerin tek bir sistem üzerinden verimli ve hızlı bir şekilde işlemesi, yürütülmesi ve denetleyecek bir bilgi sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir.

Gerçekleştirilecek bu proje ile tedbirlerin uygulanmasından sorumlu diğer kurumlarla Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocukların bakımlarının sağlandığı yatılı kurumlar ile ilk müracaatın yapıldığı Sosyal Hizmet Merkezi ve tedbirlerin görevlendirilmesini yapan Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Şubesi arasında bilgi paylaşımı ve koordinesi sağlanacaktır.

Proje kapsamında, kuruluş idaresinde ihtiyaç duyulan iş ve işlemlerin, e-imza ve e-belge kullanımıyla birlikte, sistemin veri girişi, çapraz denetim ve sorguya müsait bir yapıda oluşumu sağlanarak, verilerin analizinin yapılması, mükerrer iş ve işlemlerin önüne geçilmesi, ölçümü ve performans değerlendirmesi vb. gibi konuların tek bir sistem üzerinden yürütülmesi hedeflenmektedir.